November 14, 2007

Back to School

no, hindi ito promotion ng national bookstore. ako po ay nag-b-back to school na naman. ewan ko ba, lagi na lang akong naghahanap ng panibagong hamon sa buhay ko. para lang ba may kakaiba sa araw ko. kaya heto, ini-stress ko na naman sarili ko. naghanap na naman ako ng bagong sakit ng ulo. iskul!grabe, lalong humihirap ang pag-aaral habang tumatanda. hindi na kapareho noong bata-bata pa ako at masipag pa magsunog ng kilay. ngayon, mas mamabutihin ko pa ang humiga sa kama. pagkalatag ng mga babasahin, sasabayan ko din ng higa. haay, tulog ako tiyak!

No comments: