November 30, 2007

Enchantednanood kami ng enchanted kagabi.. hahaha... umiyak si bunso sa sobrang tuwa. princessita talaga ito si bunso, o.


feeling ko magugustuhan 'to ng pamangkin ko. pang-lil girls e. =)


have been dreaming of my true love's kiss. la-la-la....


gosh, i guess the movie has cast its spell on me.

No comments: