August 04, 2011

Ang Babae

Ito ay hango sa isang sulatin sa Storyteller's Minute. Nakuha nito ang aking atensyon habang ako'y naghahanap ng mababasa kanina. Hindi ko tiyak kung kelan ito isinulat kung kaya't ako'y nag-iisip kung 'Totoo pa rin kaya ito magpasahanggang ngayon?'

No comments: