December 03, 2008

MP Update

sorry, but can't help myself. just needed to log here on MP's most recent feat- being SI's Sportsman of the Year.


napakabata nitong taong ito. ang layo na ng narating niya.


ako naman ay walang pangarap maging swimming champ. di naman ako ilusyonada. hehe... but like what i've recounted sometime before, sapat na sa akin ang matutong mag-float. hahaha...

No comments: