February 04, 2009

I've Got Mail

got mail today. quite unexpected.. i was sure glad to hear from my former boss again. gave her a very long reply. hahaha... but i appreciate so much her words of encouragement to me. let me share a few lines here.nakakataba ng pusong isiping hanggang ngayon patuloy pa rin akong binibigyan ng Diyos ng mga paalala at pagpaparamdam na hindi siya titigil na bigyan ako ng patnubay sa mga panahong kailangang kailangan ko ito. maraming salamat po!

No comments: